bez-nazwy-4

Projekt „Historyczny Pelplin” zakłada zebranie i upowszechnienie materiałów dotyczących historii miasta i gminy Pelplin. W roku 85.lecia nadania praw miejskich Pelplinowi, chcemy utrwalić jak najwięcej pamiątek obrazujących życie i działalność mieszkańców tej ziemi.

W domach mieszkańców Pelplina i okolicznych wiosek znajduje się sporo zdjęć i dokumentów archiwalnych, które opowiadają o pracy w dawnych zakładach, o uroczystościach, zabawach, zawodach sportowych, itd. W ramach projektu chcemy zeskanować możliwie wszystkie dostępne materiały i zamieścić je w tzw. Wirtualnym Muzeum Pelplina.

Pelplin pojawił się na kartach historii 2 stycznia 1274 r. w dokumencie wystawionym przez księcia pomorskiego Mściwoja II. Od tej pory dzieje Pelplina są nierozerwalnie związane z ważnymi wydarzeniami na Pomorzu Nadwiślańskim i w Polsce. Szczególny wpływ na rozwój Pelplina i okolicy mieli Cystersi sprowadzeni tu z Doberanu. Zakonnicy wybudowali w Pelplinie zespół klasztorny, zakładali folwarki i wsie, rozwijali kulturę rolną oraz spowodowali, że osada klasztorna Pelplin stała się ośrodkiem kulturotwórczym na Pomorzu. Ten trend był kontynuowany po kasacie zakonu, kiedy w 1821 r. zdecydowano o utworzeniu w Pelplinie siedziby biskupa chełmińskiego. W Pelplinie powstały instytucje kościelne: kuria biskupia, seminarium duchowne, gimnazjum Collegium Marianum, wydawnictwo Pielgrzym. Dzięki znaczącej działalności wielu księży, historyków, Pelplin zaczęto określać mianem „Pomorskie Ateny”. Praca kapłanów i pisma Pielgrzym przyczyniały się do aktywności lokalnej społeczności i podtrzymywania polskości w okresie zaborów.

Aktywność Pelplina jako ośrodka duchowego i kulturalnego jest kontynuowana obecnie przez instytucje diecezji Pelplińskiej i samorząd Gminy Pelplin.

Zachęcamy do podzielenia się posiadanymi w domach pamiątkami. Mogą to być stare zdjęcia, dokumenty, świadectwa pracy, raporty, wycinki starych gazet, a może nawet filmy. Wszystkie materiały po ich skopiowaniu zostaną zwrócone. W ramach podziękowania przygotowaliśmy drobne takie gadżety.

Jesteśmy przekonani, że upowszechnienie wielu archiwalnych zasobów przybliży historię Pelplina i przyczyni się do budowania tożsamości naszej „Małej Ojczyzny”.

W ramach projektu zaplanowano przygotowanie publikacji książkowej w oparciu o zebrane materiały historyczne. W tym celu oprócz zbierania i skanowania materiałów od mieszkańców, zatrudniony do projektu historyk przeszukuje biblioteki w kraju oraz w Niemczech pod katem cennych informacji o Pelplinie i okolicy.

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

Tel. 733 303 993 koordynator Mateusz Rogaczewski, asystent@pelplin.pl

Tel. 58 536 14 52; 601 203 019, mok@pelplin.pl Miejski Ośrodek Kultury